Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka przemysłowa, 5 000 m2, Krępice

Grunty - działka przemysłowa na sprzedaż, Krępice

Cena: 1 495 000 PLN

299 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Teren inwestycjny z MPZP o powierzchni ponad 0,5 ha. Położony na obszarze Krępić w gminie Miękinia przy drodze krajowej Wrocław - Zielona Góra.
W MPZP teren przeznaczony pod :
§ 14. 1. Wyznacza się tereny aktywności gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1AG,
2AG, 3AG dla których ustala się przeznaczenie na magazyny, składy, bazy, przemysł, usługi, obiekty
wielkoprzestrzenne.
2. Dopuszcza się:
1) zieleń urządzoną, zieleń izolacyjną;
2) drogi wewnętrzne;
3) gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie 3AG;
4) sieci dystrybucyjne, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
5) ciągi piesze;
6) stanowiska do parkowania;
7) ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię w tym o mocy przekraczającej 100 kW.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wysokość zabudowy:
a) dla magazynów, składów, baz, przemysłu, usług, nie może przekroczyć 20 m,
b) dla obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego (np. kominów) nie może przekroczyć wysokości
180 m n.p.m.,
c) dla obiektów magazynów wysokiego składowania nie może przekroczyć 40 m,
d) w obrębie terenu 1AG wyznacz się strefę maksymalnej wysokości zabudowy do 16 m, jako strefę
przejściową pomiędzy zabudową przemysłową, a zabudową na terenie 1U;
2) dopuszcza się dachy płaskie;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki budowlanej,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Dolnoslaskiego - 6 - Poz. 1070
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 4,0;
6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk parkingowych, w ilości określonej
w § 8 ust. 4 i 6.
4. Możliwość realizacji zabudowy na obszarze nieczynnego składowiska odpadów na terenie 2AG -
zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) od drogi krajowej nr 94 (1KDGP) w odległości 25 m;
2) od drogi 1KDL w odległości 6 m;
3) od drogi 1KDD 6 m i 10 m zgodnie z rysunkiem planu;
4) od drogi 1KDW w odległości 6 m;
5) od terenu 1U w odległości 20 m;
6) od drogi powiatowej położonej po północnej granicy planu w odległości 8 m.
6. Minimalna odległość zabudowy od granicy drogi wewnętrznej, niewydzielonej liniami
rozgraniczającymi - 6 m.
7. W obrębie terenu 1AG, 3AG wyznacza się pas wielopiętrowej zieleni izolacyjnej zimozielonej
o szerokości 10 m, jak na rysunku planu.
§ 15. 1. Wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KDGP.
Dostępna jest opcja wydzielenia i sprzedaży działki o powierzchni odpowiadających potencjalnemu inwestorowi.

Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.

Szczegóły

Numer oferty 4952508710720092
Typ oferty Grunty - działka przemysłowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 1 495 000 PLN
Cena za m2 299 PLN
Powierzchnia 5 000 m2
Miejscowość Krępice
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat średzki
Gmina Miękinia
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum