Aktualności

Co się zmieni dla rzeczoznawców, pośredników i zarządców od 1 września 2017 r.?

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

http://mib.gov.pl/2-514324a4ec938-1797954.htm

Jesteśmy dumni, że znowu zostały przywrócone definicje pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (art. 179b ustawy).

Zgodnie z dodanymi przepisami pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ma polegać na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części oraz innych umów, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

Umowa pośrednictwa jest umową odpłatną oraz starannego działania, a nie np. rezultatu.

 

Aktualności