Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 124 555 m2, Sobótka

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Sobótka, Górka

Cena: 622 775 PLN

5 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Nieruchomość położona jest w południowo-zachodniej części Sobótki. Działki usytuowane są u podnóży góry Ślęży, w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, w odległości ok. 350 m od drogi wyjazdowej z Sobótki w kierunku Dzierżoniowa i Świdnicy (ul. Jana Pawła II). Najbliższe sąsiedztwo stanowią: osiedle domów jednorodzinnych, grunty rolne, lasy oraz Zamek Górka i ruiny Browaru Sobótka-Górka.
Przeznaczenie terenu w mpzp: tereny usług i tereny trwałych użytków
Działka ma kształt nieregularny. Nachylenie terenu - znacznie pofałdowane, skierowane w kierunku północnym. Działka w części południowej i wschodniej porośnięta jest drzewami.
Dostępne sieci uzbrojenia terenu: wodociągowa i energetyczna (w ul. Liliowej), gazowa i kanalizacyjna (w ul. Chabrowej).
Przeznaczenie terenu
Dla przedmiotowego terenu obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą nr XII/109/11 Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 30 września 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Sobótki (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 10.01.2012 r. poz. 1129). Zgodnie z ww. dokumentem:
 dz. nr 1 - oznaczona jest w częściach symbolami `F-MN 36`, `F-KDW 25`, `F-KDW 26` i `F-U 2`,
 dz. nr 5 - oznaczona jest w częściach symbolami `F-RZ 1` i `F-U 1`.
Źródło: serwis.wrosip.pl
Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
1. Na obszarze objętym planem ustala się następujące rodzaje przeznaczenia terenów:
1) F-U 1 - przeznaczenie podstawowe - usługi (wyłącznie na usługi z zakresu ochrony zdrowia, rekreacji i turystyki); przeznaczenie dopuszczalne - obiekty i urządzenia publiczne, parkingi oraz zieleń; powierzchnie zabudowy budynków usługowych na
OPERAT SZACUNKOWY
8
poszczególnych działkach nie mogą przekroczyć 10% powierzchni działek, a łączna powierzchnia zabudowy dla każdego terenu nie może przekraczać 1000 m2,
2) F-U 2 - przeznaczenie podstawowe - usługi; przeznaczenie dopuszczalne - na mieszkania, parkingi oraz zieleń; zakaz lokalizacji nowej zabudowy,
3) F-MN 36 - przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywności; dopuszcza się lokalizację zabudowy na działkach o powierzchni mniejszej niż 900 m2, które zostały wydzielone przed wejściem w życie uchwały o mpzp,
4) F-RZ 1 - przeznaczenie terenu - łąki,
5) F-KDW 25 - przeznaczenie terenu - drogi wewnętrzne,
6) F-KDW 26 - przeznaczenie terenu - drogi wewnętrzne.
2. Działki położone są w strefie OW obserwacji archeologicznej - wszelkie roboty ziemne i zmiany charakteru dotychczasowej działalności podlegają nadzorowi właściwego Konserwatora Zabytków zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Działki położone są w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego:
a) obowiązują przepisy wynikające z odpowiedniego rozporządzenia,
b) wymóg zachowania naturalnego ukształtowania terenu - lokalne niwelacje w granicach poszczególnych nieruchomości nie mogą przekraczać 0,5 m w stosunku do naturalnego poziomu terenu,
c) zakaz realizacji zbiorników gazu, oleju opałowego lub innych naziemnych zbiorników widocznych z dróg publicznych lub wewnętrznych,
d) zakaz wznoszenia ogrodzeń z prefabrykatów betonowych,
e) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących,
f) zakaz stosowania w elewacjach płyt warstwowych lub sztucznych tworzyw.

Kontakt BN Novena s.c. tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508710590092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 622 775 PLN
Cena za m2 5 PLN
Powierzchnia 124 555 m2
Miejscowość Sobótka
Dzielnica Górka
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat wrocławski
Gmina Sobótka
Własność własność
Dojazd utwardzona/szutrowa
Ogrodzenie brak
Kształt działki nieregularny
Położony w na przedmieściach