Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka inwestycyjna, 7 000 m2, Trzebnica

Grunty - działka inwestycyjna na sprzedaż, Trzebnica

Cena: 700 000 PLN

100 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na terenie Trzebnicy w rejonie węzła komunikacyjnego przy trasie S-5, działka z MPZP pod inwestycje :
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1PU ustala się:
1) przeznaczenie terenu:
a) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,
b) tereny zabudowy usługowej;
2) uzupełniające przeznaczenie terenu: stacja bazowa telefonii komórkowej;
3) w granicach terenów dopuszcza się ponadto lokalizację:a) budynków gospodarczych i garaży,b) urządzeń budowlanych zgodnie z przepisami odrębnymi,c) zieleni urządzonej;
4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:a) dopuszczenie skablowania lub zmiany przebiegu odcinków napowietrznych linii elektroenergetycznych,b) obsługa komunikacyjna:- z dróg publicznych przyległych do obszaru opracowania,- z drogi wewnętrznej 1KDW;
5) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: zakaz montażu instalacji, których eksploatacja niesie zagrożenie poważnej awarii przemysłowej;
6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: w zakresie położenia w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej- zgodnie z par. 8 niniejszej uchwały;
7) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- 7 -Poz. 3430
a) maksymalna intensywność zabudowy: 0,10,
b) minimalna intensywność zabudowy: 0,80,
c) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 10%,
d) maksymalna wysokość zabudowy:- dla budynków: 18,00 m,- dla stacji bazowej telefonii komórkowej: 60,00 m,
e) nie ustala się wymagań dotyczących form dachów i rodzajów ich pokryć.

Uwaga : podana cena m2 działki jest ceną netto.

Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508709620092
Typ oferty Grunty - działka inwestycyjna
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 700 000 PLN
Cena za m2 100 PLN
Powierzchnia 7 000 m2
Miejscowość Trzebnica
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat trzebnicki
Gmina Trzebnica
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 70.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum