Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 10 656 m2, Wrocław

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 2 131 200 PLN

200 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Przy ul. Trzmielowickiej we Wrocławiu, trzy działki budowlane z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego działki o łącznej powierzchni 10656 m2 pod zabudowę mieszkaniową :


Ustalenia dla terenów w MPZP

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 1MN łamane
przez numery porządkowe od 1 do 38 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:

a) pracownie artystyczne,
b) biura,
c) place zabaw,
d) terenowe urządzenia sportowe,
e) wody powierzchniowe,
f) drogi wewnętrzne, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2,
g) obiekty do parkowania,
h) urządzenia infrastruktury technicznej.


2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów:

1) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako
wolno stojące;

2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na
rysunku planu symbolem 1MN/28;

3) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i
b, dopuszcza się wyłącznie w formie obiektu wbudowanego w budynek
mieszkalny jednorodzinny;

4) powierzchnia użytkowa obiektów o przeznaczeniach, o którym mowa w
ust. 1 pkt 2 lit. a i b, nie może być większa niż 100 m2;

5) obiekty o przeznaczeniach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c-
h dopuszcza się wyłącznie jako towarzyszące zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej;

6) wydzielenia wewnętrzne oznaczone na rysunku planu symbolem (Z)
należy zagospodarować zielenią.


3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków nie może być większa niż 12 m;

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż
dwie, z zastrzeżeniem pkt 3;

3) dodatkową kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z
dachem stromym;

4) powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 1000
m2, z zastrzeżeniem pkt 5, 6 i 11;

W rejonie zabudowy mieszkaniowej przy ul. Trzmielowickiej, znajdują się przyłącza:
- elektryczne,
- kanalizacyjne,
- wodne,
- gazowe.

KONTAKT :tel. 519 186 406 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508709270092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 131 200 PLN
Cena za m2 200 PLN
Powierzchnia 10 656 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Trzmielowicka
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 85.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w na przedmieściach