Polityka prywatności

SZANOWNI KLIENCI!

pobrane od Państwa dane zachowujemy w poufności i przetwarzamy zgodnie z celem w jakim zostały one zebrane oraz na podstawie właściwych przepisów prawa.

PODSTAWY PRAWNE

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), informuję, że:

ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

jest NOVENA S.C. Dawid Cygański, Małgorzata Uliasz, 53-643 Wrocław ul. Inowrocławska 21 lok. 1,
e-mail :
nieruchomosci@ novena.pl, tel. 71 795 40 40.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Jeśli chcecie Państwo korzystać z oferowanych przez nas usług, zawieracie Państwo z nami umowę. Podajecie nam wówczas Państwo takie dane osobowe jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania (zameldowania), PESEL, nazwę, numer i serię dokumentu potwierdzającego Państwa tożsamość. Podanie danych jest dobrowolne, ale jest konieczne do nawiązania współpracy i skorzystania ze świadczonych przez NOVENA S.C. usług. Bez podania danych osobowych świadczenie usługi nie będzie możliwe.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom, naszym partnerom, wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody; firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, notariuszom, firmom posiadającym bazy ofert deweloperskich.

Do Państwa danych osobowych mają dostęp firmy rachunkowe, prawnicze, informatyczne, dostawcy oprogramowania, na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe wynikające z umowy pośrednictwa będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 10 lat od wygaśnięcia podpisanej przez Państwa umowy pośrednictwa. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo ograniczenia ich przetwarzania, a ponadto także prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.