Grunty - działka budowlana, 1 500 m2, Rogoż

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Rogoż

Cena: 120 000 PLN

80 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

We wsi Rogoż na terenie gminy Wisznia Mała w kierunku na Trzebnicę, na sprzedaż dwie działki zagrodowe o o nr 131/12 i 14 o powierzchni 1500 i 1976 m2.
Działki z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową i gospodarczą.
UCHWAŁA NR VI/XXXIX/345/14
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 22 stycznia 2014 roku
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Rogoż o nazwie MPZP ROGOŻ
 
Rozdział III
Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w granicach ich linii rozgraniczających
 
§ 14. Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
2.       RM/1-5 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy zagrodowej,
1)       przeznaczenie uzupełniające:
a)    usługi nieuciążliwe stanowiące maksymalnie 30% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego wbudowane w części parterowej budynku mieszkalnego,
b)    urządzenia towarzyszące,
c)    zieleń urządzona,
d)    urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii napowietrznych;
2)       zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.
3)       lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a)    wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 12,0 m,
b)    obowiązuje stosowanie w budynkach mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 30°-45°,
c)    obowiązują dachy kryte dachówką lub pokryciem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym i brązowym oraz grafitowym z zastrzeżeniem budynków położonych w strefie `B` oraz w obszarze historycznego układu ruralistycznego, dla których obowiązuje pokrycie dachu dachówką ceramiczną lub cementową w kolorze ceglastym matowym,
d)    intensywność zabudowy od 5% do 40%,
e)    powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 30% powierzchni działki;
4)       ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: nie mniej niż dwa miejsca postojowe wliczając miejsce w garażu, a w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25,0m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż dwa miejsca postojowe;
5)       ustalenia dla linii zabudowy i ich odległości zostały zawarte w §15.
Pełna treść UCHWAŁY NR VI/XXXIX/345/14 z 22 stycznia 2014 roku  >>

W rejonie położenia działki dostępne media :
- prąd,
- woda z wodociągu gminnego.
Sąsiednie działki, zabudowa domami jednorodzinnymi.
Nowe prawo budowlane dotyczące działki rolnej określa, jaki grunt możemy kupić, nie będąc rolnikiem.
Przyszły nabywca działki rolnej nie musi być rolnikiem, jeśli nabywa działkę do 30 arów. Nabycie większej działki od 30.04.2016 roku dostępne jest tylko dla rolników. Jednak nie będąc rolnikiem, możemy stać się właścicielami większej nieruchomości rolnej, kupując pojedyncze działki nie większe niż 30 arów nawet od tego samego właściciela i w ten sposób powiększać swój areał bez żadnych ograniczeń.

Kontakt BN Novena tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508720730092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 120 000 PLN
Cena za m2 80 PLN
Powierzchnia 1 500 m2
Miejscowość Rogoż
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Azaliowa
Powiat trzebnicki
Gmina Wisznia Mała
Własność własność
Dojazd utwardzona/szutrowa
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 30.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w na wsi