Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka usługowa, 3 479 m2, Wrocław

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 173 950 PLN

50 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Działka budowlana z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona w planie symbolem 11ZP/3. Działka o powierzchni 3479 m2 pod zabudowę :
Rozdział 3

Ustalenia dla terenów w MPZP

§ 24

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 11ZP łamane
przez numery porządkowe od 1 do 11 ustala się przeznaczenie:

1) podstawowe:

a) zieleń,
b) łąki,
c) terenowe urządzenia sportowe,
d) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1,
e) lasy,
f) uprawy polowe i sady,
g) wody powierzchniowe;


2) uzupełniające:

a) gastronomia, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 3 i 4,
b) telekomunikacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 5,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.


2. Ustala się następujące warunki i zasady lokalizacji obiektów:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu
wewnętrznym oznaczonym na rysunku planu symbolem (MN);

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako
wolno stojące;

3) gastronomię dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolami 11ZP/7, 11ZP/8 i 11ZP/9 jako funkcję
towarzyszącą przeznaczeniu terenowe urządzenia sportowe;

4) w ramach przeznaczenia gastronomia nie dopuszcza się stołówek i
obiektów służących działalności kateringowej;

5) w ramach przeznaczenia telekomunikacja nie dopuszcza się centrali
telefonicznych i radiokomunikacyjnych;

6) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako parkingi
terenowe otwarte, z zastrzeżeniem pkt 7;

7) parkingi samodzielne jednopoziomowe i parkingi wbudowane
dopuszcza się wyłącznie na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 11ZP/4 w wydzieleniu wewnętrznym oznaczonym na rysunku
planu symbolem (MN).


3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

1) wysokość budynków nie może być większa niż 10 m;

2) wysokość budowli nie może być większa niż 25 m;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie może być większa niż
dwie, z zastrzeżeniem pkt 3;

4) drugą kondygnację dopuszcza się wyłącznie w formie poddasza z
dachem stromym;

5) wielkość widowni w obiektach o przeznaczeniu, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 lit. c, nie może być większa niż 200 miejsc;

6) udział obszaru zabudowanego w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 30%;

7) udział powierzchni terenu biologicznie czynnej w powierzchni
działki budowlanej nie może być mniejszy niż 60%;

8) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 11ZP/5 i
11ZP/6 obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku
planu.


4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje ustalenie
dotyczące systemu transportowego - dojazd do terenu 11ZP/4 dopuszcza
się wyłącznie od terenów 5KDZ i 23KDW/7.

KONTAKT :tel. 519 186 406 od poniedziałku do soboty w godz. 9.00- 19.00.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508711460092
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 173 950 PLN
Cena za m2 50 PLN
Powierzchnia 3 479 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Trzmielowicka
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 40.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w na przedmieściach