Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 048 m2, Domaszczyn

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Domaszczyn

Cena: 178 160 PLN

170 PLN/m2

Dawid Cygański
nr licencji: 21088
Telefon: 502539927
dawid@novena.pl

Opis

Na sprzedaż działki budowlane w miejscowości Domaszczyn, okolice ulicy Wrocławskiej.

W ofercie są działki o powierzchniach:
- 1295 m2
- 1051 m2
- 1275 m2

Działki sprzedawane są wraz z udziałem 1/4 w wewnętrznej drodze dojazdowej.

W miejscowym planie zagospodarowania działki przeznaczone są pod :

1) Funkcja wiodąca terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz zabudowa zagrodowa;
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,


3) Za zgodne z planem uznaje się ponadto:
a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, do dwóch mieszkań w jednym budynku,
b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
c) lokalizację usług nieuciążliwych wbudowanych i wolnostojących,
d) lokalizację komunikacji wewnętrznej;
4) Zasady i standardy urządzania terenu:
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać formą i gabarytami do historycznej zabudowy wsi,
b) dachy dwu- lub czterospadowe o kątach nachylenia połaci 35º - 45º, kryte dachówką ceramiczną lub
innym materiałem imitującym dachówkę, dopuszcza się mansardy,
3
c) wysokość nowych budynków maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piwnic, w tym
jedna jako poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m liczone od naturalnej powierzchni gruntu
do kalenicy dachu,
d) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczać 30 % powierzchni działki;

Media:
w sąsiedztwie znajduje się kanalizacja , gaz, woda oraz prąd.

Dojazd drogą wewnętrzna nieutwardzoną.

Obecnie działki są w trakcie podziału , na ich terenie znajduje się linia energetyczna niskiego napięcia, która zostanie wkopana w ziemię na koszt sprzedającego.

Kontakt: Dawid 502-539-927

Szczegóły

Numer oferty 4952508711270092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 178 160 PLN
Cena za m2 170 PLN
Powierzchnia 1 048 m2
Miejscowość Domaszczyn
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Domaszczyn ok Wrocławskiej
Powiat wrocławski
Gmina Długołęka