Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka przemysłowa, 1 700 m2, Wrocław

Grunty - działka przemysłowa na sprzedaż, Wrocław, Psie Pole

Cena: 680 000 PLN

400 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Wrocław ul. Irysowa , rejon węzła drogowego Polanowice - drogi AOW, S-5, S-8.
Działka o pow. 1700 m2 pod usługi lub przemysł nieuciążliwy 9U-AG. Wskaźnik zabudowy do 50%, wysokość do 14 m.
Nieruchomość położona we Wrocławiu na osiedlu Poświętne w rejonie skrzyżowania Małej Obwodnicy Śródmiejskiej z ulicą Żmigrodzką.
Działka o wymiarach 62,78 głębokość i 23,70 m szerokość, płaska, niezabudowana i nieogrodzona, w sąsiedztwie zabudowa usługowo-przemysłowa. Istnieje możliwość zakupu większej działki przez kupno działek sąsiednich.

Podana cena 400 zł/m2 jest ceną netto.

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9U-AG
ustala się przeznaczenie:

1) usługi;
2) usługi towarzyszące;
3) aktywność gospodarcza;
4) infrastruktura drogowa;
5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako obiekt wbudowany
w budynek;
2) w wydzieleniu wewnętrznym (B) dopuszcza się wyłącznie skwery
i ciągi piesze;
3) na co najmniej 75% długości obowiązującej linii zabudowy
mierzonej w granicach działki budowlanej obowiązuje usytuowanie
zewnętrznych krawędzi zewnętrznych ścian budynków;
4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu przy budynku lub budowli przekrytej dachem do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż
20 m,
b) najwyższego punktu obudowy estetycznej nie może być większy
niż 23 m,
z zastrzeżeniem pkt 5;
5) w wydzieleniu wewnętrznym (A) dla budynków lub części budynków
usytuowanych na obowiązującej ciągłej lub obowiązującej linii
zabudowy wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem,
mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli przekrytej
dachem do:
a) najniższego punktu pokrycia dachu nie może być mniejszy niż
14 m,
b) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż
20 m,
c) najwyższego punktu obudowy estetycznej nie może być większy
niż 23 m;
6) obowiązuje obudowa estetyczna ze wszystkich stron urządzeń
budowlanych i instalacji zamontowanych na dachach;
7) ustalenie pkt 6 nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych,
instalacji odgromowej;
8) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku
planu;
9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 50%;
10) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co
najmniej 15% powierzchni działki budowlanej, przy czym co
najmniej 50% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi
stanowić zieleń wysoka, z zastrzeżeniem pkt 11;
11) w wydzieleniu wewnętrznym (B) należy zapewnić co najmniej 50% udziału powierzchni terenu biologicznie czynnej.

Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508710350092
Typ oferty Grunty - działka przemysłowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 680 000 PLN
Cena za m2 400 PLN
Powierzchnia 1 700 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Psie Pole
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Jana Nowaka-Jeziorańskiego
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 24.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum