Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka przemysłowa, 200 000 m2, Krępice

Grunty - działka przemysłowa na sprzedaż, Krępice

Cena: 60 000 000 PLN

300 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Teren inwestycjny z MPZP o powierzchni ponad 20 ha. Położony na obszarze Krępić w gminie Miękinia przy drodze krajowej Wrocław - Zielona Góra.
W MPZP teren przeznaczony pod :
§ 14. 1. Wyznacza się tereny aktywności gospodarczej oznaczone na rysunku planu symbolami 1AG,
2AG, 3AG dla których ustala się przeznaczenie na magazyny, składy, bazy, przemysł, usługi, obiekty
wielkoprzestrzenne.
2. Dopuszcza się:
1) zieleń urządzoną, zieleń izolacyjną;
2) drogi wewnętrzne;
3) gazociąg wysokiego ciśnienia na terenie 3AG;
4) sieci dystrybucyjne, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
5) ciągi piesze;
6) stanowiska do parkowania;
7) ogniwa fotowoltaiczne wytwarzające energię w tym o mocy przekraczającej 100 kW.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
1) wysokość zabudowy:
a) dla magazynów, składów, baz, przemysłu, usług, nie może przekroczyć 20 m,
b) dla obiektów i urządzeń wyposażenia technologicznego (np. kominów) nie może przekroczyć wysokości
180 m n.p.m.,
c) dla obiektów magazynów wysokiego składowania nie może przekroczyć 40 m,
d) w obrębie terenu 1AG wyznacz się strefę maksymalnej wysokości zabudowy do 16 m, jako strefę
przejściową pomiędzy zabudową przemysłową, a zabudową na terenie 1U;
2) dopuszcza się dachy płaskie;
3) maksymalna powierzchnia zabudowy 80% powierzchni działki budowlanej,
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;
Dziennik Urzedowy Wojew.dztwa Dolnoslaskiego - 6 - Poz. 1070
5) intensywność zabudowy: minimalna 0,1, maksymalna 4,0;
6) ustala się obowiązek zapewnienia w obrębie własności stanowisk parkingowych, w ilości określonej
w § 8 ust. 4 i 6.
4. Możliwość realizacji zabudowy na obszarze nieczynnego składowiska odpadów na terenie 2AG -
zgodnie z ustaleniami § 6 ust. 3.
5. Nieprzekraczalne linie zabudowy:
1) od drogi krajowej nr 94 (1KDGP) w odległości 25 m;
2) od drogi 1KDL w odległości 6 m;
3) od drogi 1KDD 6 m i 10 m zgodnie z rysunkiem planu;
4) od drogi 1KDW w odległości 6 m;
5) od terenu 1U w odległości 20 m;
6) od drogi powiatowej położonej po północnej granicy planu w odległości 8 m.
6. Minimalna odległość zabudowy od granicy drogi wewnętrznej, niewydzielonej liniami
rozgraniczającymi - 6 m.
7. W obrębie terenu 1AG, 3AG wyznacza się pas wielopiętrowej zieleni izolacyjnej zimozielonej
o szerokości 10 m, jak na rysunku planu.
§ 15. 1. Wyznacza się teren drogi głównej ruchu przyśpieszonego oznaczonej na rysunku planu symbolem
1KDGP.
Dostępna jest opcja wydzielenia i sprzedaży działki o powierzchni odpowiadających potencjalnemu inwestorowi.

Kontakt BN Novena s.c. Wrocław tel. 519 186 406.

Szczegóły

Numer oferty 4952508708240092
Typ oferty Grunty - działka przemysłowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 60 000 000 PLN
Cena za m2 300 PLN
Powierzchnia 200 000 m2
Miejscowość Krępice
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat średzki
Gmina Miękinia
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum