Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka przemysłowa, 3 000 m2, Szewce

Grunty - działka przemysłowa na sprzedaż, Szewce

Cena: 270 000 PLN

90 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na terenie gminy Wisznia Mała w kierunku na Oborniki Śląskie, na terenie oddalonym o 4 km od granic Wrocławia, we wsi Szewce, działka o powierzchni 3000 m2.
UCHWAŁA NR V/XXXVII/208/10
RADY GMINY WISZNIA MAŁA
z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Szewce o nazwie MPZP Szewce


Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w granicach ich linii rozgraniczających
Na obszarze objętym planem obowiązują następujące zasady zagospodarowania terenów:
U/P/7 - przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy przemysłowej,
1) przeznaczenie uzupełniające:
a) usługi nieuciążliwe,
b) urządzenia towarzyszące,
c) zieleń urządzona,
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem linii napowietrznych;
2) zabrania się lokalizowania obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczonych, zgodnie z przepisami szczególnymi, do obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego.
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:
a) wysokość zabudowy nie może przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych lecz nie więcej niż 12,0 m,
b) intensywność zabudowy do 80%,
c) powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza niż 20% powierzchni działki;
4) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu miejsc postojowych dla samochodów: nie mniej niż dwa miejsca postojowe wliczając miejsce w garażu, a w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących dla użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilościach: jedno miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25,0m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż dwa miejsca postojowe;

W rejonie położenia działki dostępne media :
- prąd,
- gaz sieciowy,
- woda z wodociągu gminnego.
Sąsiednie działki, zabudowa usługowo-produkcyjna.Kontakt BN Novena tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508704870092
Typ oferty Grunty - działka przemysłowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 270 000 PLN
Cena za m2 90 PLN
Powierzchnia 3 000 m2
Miejscowość Szewce
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat trzebnicki
Gmina Wisznia Mała
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Kształt działki prostokat
Położony w poza zabudową zwartą