Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka usługowa, 2 500 m2, Wrocław

Grunty - działka usługowa na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 537 500 PLN

215 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Na ternie Muchoboru Wielkiego we Wrocławiu, działka objęta MPZP pod usługi :
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U
ustala się przeznaczenie:

1) usługi I;
2) usługi II;
3) sport i rekreacja;
4) rozrywka, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
5) drobne usługi rozrywki;
6) obiekty hotelowe, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;
7) poradnie medyczne;
8) pracownie medyczne;
9) obiekty lecznictwa zwierząt;
10) usługi edukacji;
11) policja i służby ochrony;
12) straż pożarna;
13) produkcja drobna;
14) telekomunikacja;
15) place;
16) infrastruktura drogowa;
17) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) rozrywka nie dopuszcza się dyskotek oraz kasyn i salonów gier;
2) obiekty hotelowe nie dopuszcza się moteli.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania
terenu:

1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem mierzony od
poziomu terenu do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być
większy niż 20 m;
2) wymiar pionowy budowli nie przekrytej dachem posadowionej na
terenie, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej
najwyższego punktu nie może być większy niż 12 m;
3) udział powierzchni obszaru zabudowanego A w powierzchni działki
budowlanej nie może być większy niż 60%;
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co
najmniej 30% powierzchni działki budowlanej, przy czym co
najmniej 20% powierzchni terenu biologicznie czynnego musi
stanowić grunt rodzimy.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się
wyłącznie od terenów 2KDD/1 i 2KDD/3.

Działka o płaskiej powierzchni gruntu z dostępem do uzbrojenia biegnoącego w pasie drogowym ulicy Avicenny.

Kontakt BN Novena tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508701800092
Typ oferty Grunty - działka usługowa
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 537 500 PLN
Cena za m2 215 PLN
Powierzchnia 2 500 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Stanisławowska
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie siatka
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum