Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+00:00

Grunty - działka budowlana, 25 000 m2, Wrocław

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 25 000 000 PLN

1 000 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Cztery działki budowlane o powierzchni 25000 m2, położone na terenie osiedla Wrocław Nowy Dwór.
Działka na terenie objętym MPZP pod zabudowę :

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U-MW/3
ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) mieszkania towarzyszące;

4) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

5) obiekty opieki nad dzieckiem;

6) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

7) obiekty kształcenia dodatkowego;

8) usługi sportu;

9) zieleń parkowa;

10) skwery;

11) place zabaw;

12) uprawy polowe i sady;

13) uprawy szklarniowe;

14) obiekty do parkowania;

15) obiekty infrastruktury drogowej;

16) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) rozrywka nie dopuszcza się: dyskotek, klubów muzycznych i sal
tanecznych;

2) edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie
w granicach wydzielenia wewnętrznego (B);

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkania towarzyszące
dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleń wewnętrznych (A), (B)
i (C);

3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony
od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu
pokrycia dachu nie może być większy niż 15 m;

4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony
od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najniższego punktu
pokrycia dachu w wydzieleniach wewnętrznych (A), (B) i (C) nie może
być mniejszy niż 8 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) wymiar, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych;

6) w wydzieleniach wewnętrznych (A), (B) i (C) długość elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie może być większa niż 35 m;

7) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 50%;

8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa
od 0 przy czym nie może być większa niż 3;

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej:
dla przeznaczenia usługi 15%, dla pozostałych przeznaczeń 30%
powierzchni działki budowlanej;

10) obowiązują szczególne wymagania architektoniczne od strony terenu
2KDL.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U-MW/1
ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;

3) mieszkania towarzyszące;

4) usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;

5) obiekty opieki nad dzieckiem;

6) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;

7) obiekty kształcenia dodatkowego;

8) usługi sportu;

9) zieleń parkowa;

10) skwery;

11) place zabaw;

12) obiekty do parkowania;

13) obiekty infrastruktury drogowej;

14) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

1) rozrywka nie dopuszcza się: dyskotek, klubów muzycznych i sal
tanecznych;

2) edukacja dopuszcza się wyłącznie przedszkola.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, dopuszcza się wyłącznie
w granicach wydzielenia wewnętrznego (B);

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, mieszkania towarzyszące,
dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleń wewnętrznych (A), (B)
i (C);

3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony
od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu
pokrycia dachu nie może być większy niż 15 m;

4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony
od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najniższego punktu
pokrycia dachu w wydzieleniach wewnętrznych (A), (B) i (C) nie może
być mniejszy niż 8 m, z zastrzeżeniem pkt 5;

5) wymiar, o którym mowa w pkt 4 nie dotyczy budynków mieszkalnych
jednorodzinnych;

6) w wydzieleniach wewnętrznych (A), (B) i (C) długość elewacji budynku
mieszkalnego wielorodzinnego nie może być większa niż 35 m;

7) udział powierzchni zabudowy, w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 50%;

8) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa
od 0 przy czym nie może być większa niż 3;

9) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej:
dla przeznaczenia usługi 15%, dla pozostałych przeznaczeń 30%
powierzchni działki budowlanej;

10) obowiązują szczególne wymagania architektoniczne od strony terenu
2KDL.

Kontakt BN Nowena s.c. Grzegorz tel. 519 186 406.

Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508695340092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 25 000 000 PLN
Cena za m2 1 000 PLN
Powierzchnia 25 000 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Własność własność
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie siatka
Szerokość frontu 50.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum