Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka inwestycyjna, 2 600 m2, Wrocław

Grunty - działka inwestycyjna na sprzedaż, Wrocław, Fabryczna

Cena: 2 340 000 PLN

900 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Działka objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod zabudowę :
§ 77. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala
się przeznaczenie:

1) usługi społeczne;
2) usługi towarzyszące;
3) obiekty hotelowe;
4) gastronomia;
5) rozrywka;
6) handel detaliczny małopowierzchniowy B;
7) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
8) zieleń rekreacyjna;
9) drogi wewnętrzne;
10) infrastruktura drogowa;
11) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) handel detaliczny małopowierzchniowy B dopuszcza się wyłącznie
o powierzchni sprzedaży nie większej niż 1000 m²;
2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie o szerokości pasa drogowego
nie mniejszej niż 8 m;
3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od
poziomu terenu przy budynku lub budowli przekrytej dachem do:
a) najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być większy niż 12 m,
b) najwyższego punktu obudowy estetycznej nie może być większy niż
15 m;
4) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 3;
5) obowiązuje obudowa estetyczna ze wszystkich stron urządzeń
budowlanych i instalacji zamontowanych na dachach;
6) ustalenie pkt 5 nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych,
instalacji odgromowej;
7) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wskazanych na rysunku planu;
8) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy
niż 5 m;
9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może
być większy niż 25%;
10) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa
od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 1;
11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej
20% powierzchni działki budowlanej.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie
od 1KDZ i od terenu 1KDD poprzez teren 2U.
Działka położona w zachodniej części miasta Wrocławia na osiedlu Stabłowice.
W rejonie graniczącym z działką znajdują się przyłącza infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektroenergetycznej.
Działka z uregulowanym stanem właścicielskim i prawnym.


Kontakt BN Novena 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508695110092
Typ oferty Grunty - działka inwestycyjna
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 2 340 000 PLN
Cena za m2 900 PLN
Powierzchnia 2 600 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Fabryczna
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Ulica/Osiedle Kosmonautów
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Własność własność
Ogrodzenie siatka
Szerokość frontu 50.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum