Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Grunty - działka budowlana, 1 196 m2, Wrocław

Grunty - działka budowlana na sprzedaż, Wrocław, Krzyki

Cena: 418 600 PLN

350 PLN/m2

Grzegorz Betka
nr licencji: 21088
Telefon: 519-186-406
grzegorz@novena.pl

Opis

Działki budowlane położone we Wrocławiu na osiedlu Wojszyce. Działki o powierzchni od 1196 m2 do 2211 m2.
Działki na terenie niezalewowym, niezadrzewione, objęte Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego pod budownictwo ;

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1MN i 2MN
ustala się przeznaczenie:

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) usługi towarzyszące, z zastrzeżeniem ust. 2;
3) wody powierzchniowe;
4) obiekty do parkowania;
5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W grupie kategorii przeznaczenia usługi towarzyszące:

1) w ramach przeznaczenia poradnie medyczne dopuszcza się wyłącznie
gabinety lekarskie oraz gabinety paramedyczne;
2) w ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące
ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) usługi towarzyszące dopuszcza się wyłącznie jako lokale użytkowe
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
2) w lokalach użytkowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych
dopuszcza się wyłącznie usługi towarzyszące;
3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie jako wolno
stojące;
4) wymiar pionowy budynku lub budowli, mierzony od poziomu terenu przy
budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu nie może być
większy niż 9 m;
5) liczba kondygnacji nadziemnych nie może być większa niż 2,
z zastrzeżeniem pkt 6;
6) drugą kondygnację nadziemną dopuszcza się wyłącznie w poddaszach
budynków przekrytych dachami o nachyleniu wszystkich połaci dachowych
większym niż 30° i o ściankach kolankowych o wysokości nie większej
niż 1,20 m;
7) połacie dachowe dopuszcza się wyłącznie o kącie nachylenia nie
mniejszym niż 30° i nie większym niż 45°;
8) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się wyłącznie na działce
budowlanej o powierzchni nie mniejszej niż 600 m²;
9) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy
niż 5 m;
10) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie
może być większy niż 25%;
11) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa
od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 0,8;
12) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej
50% powierzchni działki budowlanej.
Media ( prą, woda, kanalizacja, gaz) znajdują się w ulicy przy której znajdują się działki.
Działki o szerokości około 30 metrów.
Kontakt BN Novena tel. 519 186 406.

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.

Szczegóły

Numer oferty 4952508693790092
Typ oferty Grunty - działka budowlana
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 418 600 PLN
Cena za m2 350 PLN
Powierzchnia 1 196 m2
Miejscowość Wrocław
Dzielnica Krzyki
Województwo DOLNOŚLĄSKIE
Powiat Wrocław m.
Gmina Wrocław M.
Dojazd asfaltowa/kostka
Ogrodzenie brak
Szerokość frontu 30.00 m
Kształt działki prostokat
Położony w w mieście poza centrum