Karta Oferty 2018-01-22T08:23:51+02:00

Domy - obiekt stylowy, 309 m2, Kielno

Domy - obiekt stylowy na sprzedaż, Kielno

Cena: 1 390 000 PLN

4 498 PLN/m2

Dorota Drogosz
nr licencji: 21088
Telefon: 510920699
dorota@novena.pl

Opis

Do sprzedania przepiękne, powstałe na bazie starego gospodarstwa, prawie 0,5 ha siedlisko: dom mieszkalny wraz z zabudowaniami gospodarczymi.

Całość została odnowiona z niezwykłą starannością i dbałością o detale, które tworzą piękną kompozycję, łącząc tradycyjne rozwiązania z nowoczesnością.
Dzięki temu siedlisko jest w stanie zachwycić nawet bardzo wymagającego klienta.

Składa się ono z trzech części:
1. Część główna i największa to posesja ogrodzona pięknym kamiennym murem. Na niej posadowiony jest dom mieszkalny (160,91 m kw) oraz budynek gospodarczy (148,34 m kw).
W skład domu wchodzą:
parter: salon z kuchnią (49,81), spiżarnia (2,0), sypialnia z piecem `kominkowym` (24,51), łazienka (8,05), korytarz I (2,99), korytarz II (4,83)
poddasze: pokój (14,04), pokój z łazienką (32,24), biblioteka (24,44).
Dom został zbudowany z cegły, ocieplonej styropianem. Ścianki działowe wewnątrz na parterze wykonane są także z otynkowanej cegły pokrytej tynkiem dekoracyjnym. Niektóre ściany wymurowano z surowej cegły. Ścianki działowe na piętrze wykonane są w konstrukcji lekkiej.

Na parterze w salonie, kuchni i większym korytarzu, położono na podłodze piękne ceglane płytki, które następnie pokryto żywicą. Efekt imponujący!
W sypialni i łazience - kafle. W mniejszym korytarzu podłogę wykonano z pięknych starych dech w ciepłym kolorze, które oryginalnie pochodziły z tego domu. Sufity są drewniane, pomalowane na biało.
W kuchni znajduje się nowoczesna zabudowa, która znakomicie wkomponowała się w stylowy wystrój pozostałych pomieszczeń, natomiast w salonie miło można spędzić czas przy kominku Jotul. Łazienka z umywalką, toaletą i wanną, którą u podstawy zdobi bardzo ładny kamień.

Na piętrze położono na podłogach sosnowe deski. Na ścianach jest gładź. Korzystając z możliwości, we wszystkich pomieszczaniach, poza łazianką, wyeksponowano jętki.
W łazience umywalka, wanna oraz toaleta. Na podłodze kafelki.
W całym domu zamontowano drzwi z litego drewna. Okna: Oknoplast - orzech, na oknach w całym domu plisy Faber.

Do budynku gospodarczego należy:
garaż na bardzo duży samochód z bramą na pilota, do którego przylega niewielkie pomieszczenie z przeznaczeniem np. na biuro (całość 62,63)
warsztat z wędzarnią z kominem (20,4)
pomieszczenie na pokój, które znajduje się nad warsztatem (21,31)
przylegający do warsztatu drewniany garaż z kanałem (22,5)
drewutnia (21,51)
oraz dodatkowo blaszany garaż (15,0)
W części murowanej jest możliwość adaptacji strychu na np. przestrzeń rekreacyjną. Jest także piwnica z kotłownią, w której znajdują się instalacje do pompy ciepła i filtr do wody.

2. Druga część siedliska, na którą przechodzi się z posesji głównej przez dużą, drewnianą bramę, to ogrodzona siatką i odcięta od sąsiedztwa żywopłotem zielona polanka.
3. Na trzecią, ostatnią część, także ogrodzoną siatką można dotrzeć przechodząc przez mostek nad strumykiem. Na środku znajduje się staw, a dookoła dużo drzew.

Brama wjazdowa jest na pilota, przy bramie domofon. W obu budynkach zainstalowano alarm, a instalacja elektryczna została zabezpieczona dodatkowymi urządzeniami przeciwprzepięciowymi na wypadek burzy.
Woda z wodociągu gminnego, gaz doprowadzony do ogrodzenia (wystarczy zamówić przyłącze). Ogrzewanie pompą ciepła.

Całość działki bardzo ładnie zagospodarowana: piękny starodrzew, sporo nasadzeń, kostka, miejsce na ognisko i rekreację.

Wartością dodaną jest nieduża odległość do każdego z miast: Gdynia - 20 km, Sopot - 18 km, Gdańsk - 30 km.

Dużym atutem tego miejsca jest bardzo dobry i szybki dojazd na lotnisko w Gdańsku.

Ponadto we wsi jest szkoła, przedszkole, żłobek, przychodnia, biblioteka, Urząd Pocztowy, kościół. W 2019 roku - pełnowymiarowy basen.

Utrzymanie nieruchomości: w wielu przypadkach będzie niższe od utrzymania mieszkania w mieście.
Opłaty dla 4 os. rodziny:
podatek rolny - ok. 400 zł/ rok,
woda plus ścieki - ok. 1500 zł/ rok,
śmieci - 552 zł/ rok,
prąd (ogrzewanie plus wszystko co w domu na prąd, w tym grzanie wody do kąpieli 300 l) - 5500 zł/ rok
RAZEM: 7952 zł/ rok co miesięcznie wynosi: ok 663 zł.

Bardzo zachęcam do osobistego obejrzenia siedliska i zapewniam, że nie będzie to dla zainteresowanego klienta stratą czasu.

Pośrednik odpowiedzialny za ofertę: Dorota Drogosz tel. 510 920 699

Prezentujemy tylko sprawdzone oferty.
Bezpłatnie pomagamy w udzieleniu kredytu na zakup nieruchomości.
Naszym Klientom oferujemy również pomoc prawną.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.


A vendre un magnifique habitat, créé sur la base d`une ancienne ferme, ayant près de 0,5 ha: une maison d`habitation avec des bâtiments d’’exploitation.

L`ensemble a été renouvelé avec beaucoup de soin et d`attention aux détails, ce qui crée une belle composition alliant des solutions traditionnelles à la modernité.
Grâce à cela, l`habitat est capable de ravir même un client très exigeant.

Il se compose de trois parties:
1. La partie principale et la plus grande est la propriété clôturée par un beau mur de pierre. Il y a une maison d`habitation (160,91 m²) et un bâtiment d’exploitation (148,34 m²).
La maison se compose de:
rez-de-chaussée: séjour avec cuisine (49.81), garde-manger (2.0), chambre à coucher avec un poêle-cheminée (24.51), salle de bain (8.05), couloir I (2.99), couloir II (4, 83)
grenier: chambre (14,04), chambre avec salle de bain (32,24), bibliothèque (24,44).
La maison a été construite en brique, isolée avec de la mousse de polystyrène. Les murs de séparation à l`intérieur du rez-de-chaussée sont également en brique plâtrée recouverte de plâtre décoratif. Certains des murs ont été faits en brique crue. Les cloisons au premier étage sont construites dans une construction légère.

Au rez-de-chaussée, dans le salon, la cuisine et le couloir plus grand, de belles tuiles en brique ont été posées sur le sol, qui ont ensuite été recouvertes de résine. L`effet est impressionnant!
Dans la chambre et la salle de bain - carrelage. Dans le petit couloir, le sol était fait de belles vieilles planches dans une couleur chaude qui venait de cette maison. Les plafonds sont en bois peint en blanc.
La cuisine est aménagée dans en style moderne, qui s’harmonise parfaitement avec le décor élégant des autres pièces, tandis que dans le salon, vous pourrez passer un agréable moment à la cheminée Jotul. Salle de bain avec lavabo, toilette et baignoire, décorée avec une très belle pierre à la base.

Des planches de pin ont été posées sur le sol. Les murs sont en plâtre. Dans toutes les pièces, à l`exception de la salle de bain, des poutres ont été exposées.
La salle de bain a un lavabo, une baignoire et des toilettes. Sol carrelé.
Des portes en bois massif ont été installées dans toute la maison. Fenêtres: Oknoplast - noyer, plis Faber aux fenêtres dans toute la maison.

Le bâtiment comprend:
garage pour une très grosse voiture avec portail télécommandé, auquel une petite pièce est adjacente, par exemple pour un bureau (62.63)
atelier avec fumoir et cheminée (20.4)
pièce située au dessus de l`atelier pour la chambre (21.31)
adjacent à l`atelier un garage en bois avec un canal (22.5)
bûcheron (21,51)
et en plus garage en étain (15.0)
Dans la partie en brique, il est possible d`adapter le grenier à, par exemple, un espace de loisirs. Il y a aussi un sous-sol avec une chaufferie, où il y a des installations pour la pompe à chaleur et un filtre à eau.

2. La deuxième partie de l`habitat, à laquelle on passe de la propriété principale par une grande porte en bois, est une clairière verte clôturée par un treillis et coupée du voisinage par une haie.
3. La troisième, dernière partie, aussi clôturée par un treillis, on peut accéder en passant par le pont sur le ruisseau. Au milieu il y a un étang et beaucoup d`arbres autour.

La porte d`entrée est télécommandée et possède un interphone. Une alarme a été installée dans les deux bâtiments et l`installation électrique a été sécurisée par des dispositifs supplémentaires de protection contre les surtensions en cas de tempête.
Eau provenant de l’approvisionnement en eau communal, gaz amené à la clôture (il suffit de commander une jonction). Chauffage avec une pompe à chaleur.

Toute la parcelle est très bien développée: beaux arbres centenaires, beaucoup de plantations, un pavé, lieu de feu et de loisirs.

La valeur ajoutée est une petite distance à chacune des villes: Gdynia - 20 km, Sopot - 18 km, Gdańsk - 30 km.

Un grand avantage de cet endroit est un très bon accès rapide à l`aéroport de Gdansk.

En outre, le village a une école, un jardin d`enfants, une crèche, une clinique, une bibliothèque, un bureau de poste et une église. En 2019 - une grande piscine.

Entretien de la propriété: dans des nombreux cas, il sera moins coûteux que de conserver un appartement en ville.
Prix ​​pour 4 personnes famille:
taxe agricole - environ 400 PLN / an,
eau et eaux usées - environ 1500 PLN / an,
poubelle - 552 PLN / an,
électricité (chauffage et tout le reste à la maison pour l`électricité, y compris l`eau de chauffage pour les bains 300 l) - 5500 PLN / an
TOTAL: 7952 PLN / an, mensuelle: environ 663 PLN.

Je vous encourage fortement à regarder l`habitat personnellement et je vous assure que ce ne sera pas une perte de temps pour le client intéressé.

Intermédiaire responsable de l`offre: Dorota Drogosz - dorota@novena.pl

Nous ne présentons que des offres testées.
Nous aidons à accorder un prêt pour l’achat d’un bien immobilier gratuitement.
Nous offrons également à nos clients une assistance juridique.

L`offre ci-dessus a un but informatif et ne constitue pas une offre au sens de l`article 66 § 1 du code civil.


For sale beautiful, created on the basis of an old farm, almost 0.5 ha of habitat: a residential house with farm buildings.

The whole has been renewed with great care and attention to detail, which creates a beautiful composition, combining traditional solutions with modernity.
Thanks to this, the habitat is able to delight even a very demanding client.

It consists of three parts:
1. The main and the largest part is the property, fenced by a beautiful stone wall. There is a residential house (160,91 sq m) and an outbuilding (148,34 sq m).
The house consists of:
ground floor: living room with kitchen (49.81), pantry (2.0), bedroom with a `fireplace` stove (24.51), bathroom (8.05), corridor I (2.99), corridor II (4.83)
attic: room (14.04), room with bathroom (32.24), library (24.44).
The house was built of brick, insulated with styrofoam. Partition walls inside the ground floor are also made of plastered brick covered with decorative plaster. Some of the walls were made of raw brick. The partition walls on the first floor are made in a light construction.

On the ground floor in the living room, kitchen and the larger hallway, beautiful brick tiles were laid on the floor, which were then covered with resin. The effect is impressive!
In the bedroom and bathroom - tiles. In the smaller corridor, the floor was made of beautiful old planks of wood in a warm color that originally came from this house. The ceilings are wooden, painted white.
The kitchen has a modern building, which perfectly blends in with the stylish décor of the other rooms, while in the living room you can have a nice time by the Jotul fireplace. Bathroom with a sink, toilet and tub, which is decorated with a very nice stone at the base.

Pine planks were laid on the floor. The walls have smooth finishing. By using the possibilities, in all the rooms, except the rug, beams were exposed.
The bathroom has a washbasin, a bathtub and a toilet. Tiled floor.
A solid wood door was installed throughout the house. Windows: Oknoplast - walnut, Faber pleats on the windows all over the house.

The building includes:
garage for a very big car with a remote control gate, to which a small room adjoins, for example for an office (all 62.63)
workshop with a smokehouse with a chimney (20.4)
space for the room, which is located above the workshop (21.31)
a wooden garage with a canal adjacent to the workshop (22.5)
woodshed (21.51)
and additionally tin garage (15.0)
In the brick part, it is possible to adapt the attic to, for example, a recreation space. There is also a basement with a boiler room, where there are installations for the heat pump and a water filter.

2. The second part of the habitat, to which one passes from the main property through a large wooden gate, is a green clearing fenced with a mesh and cut off from the neighborhood by a hedge.
3. The third, last part, also fenced with a mesh, can be reached by passing through the bridge over the brook. In the middle there is a pond, and a lot of trees around.

The entrance gate is on the remote control, at the gate there is an intercom. An alarm was installed in both buildings, and the electrical installation was secured by additional surge protection devices in the event of a storm.
Water from the municipal water supply, gas brought to the fence (just order a connection). Heating with a heat pump.

The whole allotment is very nicely developed: beautiful old trees, a lot of plantings, a sett, a place for a bonfire and recreation.

The added value is a small distance to each of the cities: Gdynia - 20 km, Sopot - 18 km, Gdańsk - 30 km.

A great advantage of this place is very good and fast access to the Gdansk airport.

In addition, the village has a school, kindergarten, nursery, clinic, library, Post Office, church. In 2019 - a full-sized swimming pool.

Property maintenance: in many cases, it will be lower than maintaining a flat in the city.
Fees for 4 people families:
agricultural tax - about PLN 400 / year,
water plus sewage - approx. PLN 1500 / year,
trash - 552 PLN / year,
electricity (heating plus everything at home for electricity, including heating water for baths 300 l) - 5500 PLN / year
TOTAL: PLN 7952 / year, which is monthly: approx. 663 PLN.

I strongly encourage you to look at the habitat personally and I assure you that it will not be a waste of time for the interested client.

Intermediary responsible for the offer: Dorota Drogosz
email: dorota@novena.pl

We present only tested offers.
We help in granting a loan for the purchase of real estate free of charge.
We also offer our clients legal assistance.

The above offer is for information purposes and does not constitute an offer within the meaning of Article 66 § 1 of the Civil Code.

Szczegóły

Numer oferty 4952508689730092
Typ oferty Domy - obiekt stylowy
Rodzaj transakcji Sprzedaż
Cena 1 390 000 PLN
Cena za m2 4 498 PLN
Liczba pokoi 4
Piętro Parter
Powierzchnia 309 m2
Powierzchnia działki 5 000 m2
Miejscowość Kielno
Województwo POMORSKIE
Ulica/Osiedle Przepiękne kaszubskie siedlisko
Powiat wejherowski
Gmina Szemud